Mijn naam is Tess Vermeulen.

Sinds 2009 ben ik werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs.
De eerste acht jaar het ik in het speciaal basisonderwijs gewerkt.  Bij SBO De Bonte Vlinder in Den Haag.
Op deze school heb ik een voorliefde gecreëerd voor het werken met kinderen die wat extra hulp kunnen gebruiken bij hun ontwikkeling. Ik wil naast het lesgeven kinderen echt vooruit helpen in hun sociaal emotionele ontwikkeling en met hun moeilijkheden om leren gaan. Om deze reden ben ik speltherapie gaan studeren.
In 2015 ben ik afgestudeerd als speltherapeut en heb ik een dagdeel  als speltherapeut kunnen werken in het speciaal onderwijs.
Om meer te werken als speltherapeut en nieuwe ervaring op te doen heb ik dit jaar de overstap gemaakt naar KBS De Oase in Den Haag. Hier sta ik drie dagen voor de klas en heb ik op dinsdag mijn eigen spelkamer.
Via deze site wil ik u informeren op welke manier speltherapie kinderen met problemen in hun ontwikkeling kan helpen.
Heeft u hierover een vraag, neem dan contact op!